Privacyverklaring

Administratiekantoor Twentytwo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Administratiekantoor Twentytwo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een offerte- of contactformulier op de website aan Administratiekantoor Twentytwo verstrekt. Administratiekantoor Twentytwo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom heeft Administratiekantoor Twentytwo gegevens nodig?

Administratiekantoor Twentytwo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Administratiekantoor Twentytwo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaat uit financiële dienstverlening.

Hoe lang zal Administratiekantoor Twentytwo uw gegevens bewaren?

Administratiekantoor Twentytwo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen met anderen

Administratiekantoor Twentytwo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Administratiekantoor Twentytwo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van het invullen van het offerte- of contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Administratiekantoor Twentytwo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Administratiekantoor Twentytwo maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de online campagnes van Administratiekantoor Twentytwo bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Administratiekantoor Twentytwo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Administratiekantoor Twentytwo heeft hier geen invloed op.

Administratiekantoor Twentytwo heeft Google geen toestemming gegeven om via Administratiekantoor Twentytwo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@administratiekantoor22.nl. Administratiekantoor Twentytwo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Administratiekantoor Twentytwo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Administratiekantoor Twentytwo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Administratiekantoor Twentytwo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Administratiekantoor Twentytwo op via info@administratiekantoor22.nl. Wij streven naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.